wonko
Prezývka:
wonko
Meno:

Vek:
? rokov
Mesto:
?
Stav: